Czas i koszty dostawy

V. Termin realizacji zamówienia i dostawa Towarów

 

  1. Sprzedawca realizuje złożone Zamówienia na Towary w ciągu [np. 3 dni kalendarzowych], licząc od dnia następnego, w którym Sprzedający otrzyma płatność.
  2. Do terminu realizacji Zamówienia nie wlicza się czasu dostawy Towarów, który jest uzależniony od wybranego przez Kupującego sposobu dostawy.
  3. Koszty dostawy Towarów podane są do wiadomości Kupującego przed wysłaniem przez niego Zamówienia
  4. Koszt dostawy związany jest z wyborem sposobu dostawy przez Kupującego.
  5. Kupujący ma do wyboru kilka możliwości sposobu dostawy, w tym [podaj konkretne opcje i przewoźników. W regulaminie podaj także koszty i czas dostawy każdego z oferowanych sposobów]:

Do 30 kg:

  1. Dostawa kurierem DPD – 25 zł, czas dostawy 2 dni*
  2. Dostawa kurierem Fedex – np. 25 zł, czas dostawy 2* dni,

*dotyczy zamówień złożonych do godziny 12.00

Wysyłki paletowe/pół-paletowe : wyceny i czas realizacji do indywidualnego ustalenia.

  1. Dostawa Towarów ogranicza się wyłącznie do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  2. W przypadku, gdy przy odbiorze Towaru Konsument stwierdzi uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki, niekompletności przesyłki, niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia, jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki i niezwłocznego powiadomienie Sprzedawcy o zaistniałej sytuacji.
  3. Jeśli jest to możliwe Konsument może w razie uszkodzeń sporządzić protokół uszkodzeń w obecności przedstawiciela Dostawcy (np. kuriera). Przyśpieszy to postępowanie reklamacyjne, ale nie jest niezbędne do dochodzenia roszczeń przez Konsumenta.