Badania laboratoryjne płynów na bazie glikoli

Badanie podstawowe
(czas oczekiwania ok. 10 dni) cena 400zł netto
1. Badanie skład metodą FT-IR (w tym zawartość gliceryny)
2. Badanie dodatków metodą XRF
3. Rezerwa alkaiczna
4. Temperatura zamarzania
5. Woda, ppm
6. pH

Badanie pełne
(czas oczekiwania ok. 14 dni) cena 750zł netto
1. Gęstość w 20°C
2 .Rezerwa alkaiczna
3. Woda, ppm (zawartość glikolu)
4. Temperatura zamarzania
5. Badanie składu metodą FT-IR (w tym gliceryna)
6. Badanie dodatków metodą XRF 7. pH
8. Przewodnictwo
9. Zawiesiny metodą sączkową 10. Badanie na mikroorganizmy